Paikallisosastojen toiminnan tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste
Viimeksi päivitetty
26.09.2023

Rekisterinpitäjä

Lounais-Suomen Syöpäyhdistys (0197584-6)
Itäinen pitkäkatu 30
20700 Turku

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tietosuojavastaava Annamari Rivero, annamari.rivero@lssy.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Paikallisosastojen jäsenet järjestävät toiminnassaan ajoittain tapahtumia tai retkiä. Mahdollistaakseen osallistumisen heidän tulee kerätä asiakkaista tapahtumaan tarvittavia tietoja. Tietoja ei tallenneta pitkäksi aikaa eikä tiedoista muodosteta säännönmukaista rekisteriä. Tiedot koostuvat lähinnä nimestä ja yhteystiedoista. Turun paikallisosasto kerää käsityöpiiri Ahkeriin Kerttuihin liittyvien nimet, yhteystiedot sekä iän.

Kyseessä olevat henkilötietoryhmät

Vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

Tiedot vastaanottaa tapahtuman/retken järjestävä Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen paikallisosaston jäsen. Tietoja ei luovuteta eteenpäin.

Suostumus

Tapahtumaan ilmoittautuessaan asiakas antaa suostumuksen kerättävien henkilötietojen käsittelylle. Asiakkaalla on oikeus perua suostumus ilmoittamalla siitä tapahtuman järjestäjälle.

Rekisterin tietosisältö

Nimi Puhelinnumero Ruokavalio Ikä (Ahkerat Kertut)

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas kertoo edellämainitut tiedot ilmoittautuessaan tapahtumaan.

Henkilötietojen säilyttämisaika

Tiedot poistetaan heti tapahtuman/retken päätyttyä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

-

Rekisterin suojauksen periaatteet A: Manuaalinen aineisto

Ilmoittautumiset kerätään manuaalisesti ja dokumentti säilytetään tietoturvallisesti siten, että ulkopuolisilla ei ole pääsyä tietoihin.

Tarkastusoikeus, eli oikeus saada pääsy henkilötietoihin.

Asiakkaalla on oikeus halutessaan tarkistaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Tiedot eivät tallennu sähköiseen järjestelmään.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakkaalla on oikeus korjata antamiaan tietoja, mikäli niiden kirjauksessa on tapahtunut virhe.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Mikäli katsot, että sinua koskevassa henkilötietojen käsittelyssä on rikottu tietosuoja-asetusta, niin sinulla on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle. Kantelun voit tehdä myös siinä jäsenvaltiossa, jossa sinulla on vakinainen asuinpaikka tai työpaikka. Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat: Tietosuojavaltuutetun toimisto PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki p. 029 56 66700 tietosuoja@om.fi www.tietosuoja.fi